พูโลคืออะไร?
พูโล PULO เป็นตัวอักษรย่อของ Patani United Liberation Organisation แปลเป็นไทยว่าองค์การกู้เอกราชสหปาตานี เป็นองค์การที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อกู้เอกราชแผ่นดินปาตานีรายา (มหาปาตานี) อันเป็นสิทธิของชาวมลายูผู้นับถือศาสนาอิสลาม

ใครเป็นผู้ก่อตั้งองค์การพูโล?
ก่อตั้งโดย ตนกูวีรา อับดุลเราะฮ์มาน โกตานีลา ในสมัยที่ท่านเป็นนักศึกษานั้น รู้จักกันในนาม หม่อมราชวงศ์ วีระ ณ ราชวังคราม เป็นเชื้อพระวงค์กษัตริย์ปาตานี สายราชวังคราม ยี่งอ นราธิวาส จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในอินเดีย และปริญญาโทในสวีเดน ท่านได้ก่อตั้งองค์การพูโลเพื่อกอบกู้เอกราชปาตานีรายา ในวันที่ 22 มกราคม 1968 ในซาอุดิอารเบีย

จุดประสงค์ของพูโลคืออะไร?
เพื่อกู้เอกราชของแผ่นดินปาตานีรายาที่ถูกสยามยึดครองเป็นเมืองขึ้นด้วยวิธีที่ชอบธรรม

อะไรคือปาตานีรายา?
แผ่นดินปาตานีรายาคือรัฐมลายูในอดีตอันได้แก่เซอตูล (สตูล) สิงขรนคร (สงขลา) ญาลา (ยะลา) บังนารา (นราธิวาส) และปาตานี (ปัตตานี)

ใครเป็นสมาชิกของพูโล?
ชาวมลายูในปาตานี มาเลเซีย บรูไน และิอินโดเนเซีย รวมทั้งอดีตลูกหลานมลายูที่ถูกชาวสยามจับเป็นเชลยขึ้นไปยังบางกอก เมื่อครั้งที่นครปาตานีแตก ปัจจุบันพวกเขาส่วนใหญ่ ตั้งรกรากในภาคกลาง เช่นอยุธยา

พูโลต่อสู้แบบไหน?
พูโลต่อสู้ในทุกรูปแบบที่เป็นธรรม โดยไม่จำกัดวิธี ไม่ว่าในด้านการเมือง การทหาร หรือการศึกษา พูโลส่งเสริมการศึกษา จัดทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 70 เพื่อไปศึกษาต่อที่บางกอก มาเลเซีย อินโดเนเซีย ซาอุดิอารเบีย และยุโรป เป็นต้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พูโลมีหน่วยจรยุทธในเขตฮาลาบาลา บูโด สันกาลาคีรี และที่อื่น ๆ ต่อมารัฐบาลสยามได้พยายามยึดท้องที่เหล่านั้นทำเป็นป่าสงวน เพื่อลดความตึงเครียด

แต่นโยบายของพูโลที่สำคัญก็คือ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปาตานีรายาให้ชาวโลกรู้

พูโล เหมือนหรือแตกต่างจากขบวนการกู้เอกราชปาตานีรายาอื่น ๆ อย่างไร?
ทั้งพูโล บีอาร์เอ็น บีเอ็นพีพี มุญาฮิดีนปาตานี และขบวนการอื่น ๆ มีเป้าหมายเดียวกันคือ การกู้เอกราชปาตานีรายา โดยต่างก็มีวิธีที่แตกต่างกันเล็กน้อย ในขณะที่พูโลเน้นด้านประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี บีอาร์เอ็น ก็เน้นเรื่องมาตรฐานการศึกษาของประชาชนชาวมลายูปาตานี และมุญาฮิดีนก็เน้นด้านกองกำลังและศาสตราวุธ

พูโลเป็นขบถ ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดน ผิดกฏหมายอาญา รู้หรือไม่?
พูโลไม่ใช่ขบถ พูโลต้องการทวงสิทธิของชาวมลายูปาตานีกลับคืนมา นั่นคือ แผ่นดินปาตานีรายา

พูโลไม่ต้องการที่จะแบ่งแยกดินแดน พูโลต้องการกู้เอกราชของแผ่นดินที่เสียไป

พูโลไม่เคยคิดที่จะรุกรานชาวสยามในแผ่นดินสยาม

ดังนั้นพูโลและขบวนการกู้เอกราชปาตานีทั้งหลายไม่ได้กระทำผิดกฏหมายและศีลธรรม

การใช้อาวุธต่อสู้กับรัฐบาลก็คือการก่อขบถ การก่อร้าย มิใช่หรือ?
ชาวสยามควรจะตั้งคำถามว่า นเรศวร และ ตากสิน ที่กู้เอกราชจากพม่า ทำในสิ่งที่ชอบธรรมหรือไม่?

ปาตานีรายาจะกู้เอกราชได้อย่างไร ใครจะสนับสนุน ไม่มีใครอยากจะสนับสนุนพวกแบ่งแยกดินแดนหรอก?
ตอนที่ตีมอร์ตะวันออกกู้เอกราช สยามยังให้ความช่วยเหลือ เหตุใดสยามจึงไม่เข้าข้างอินโดเนเซียที่เป็นพันธมิตรในกลุ่มอาเซียน?

ปาตานีและกลันตันเป็นแผ่นดินเดียวกัน มีความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกับชาวตรังกานู ชาวเคดาห์และเปอร์ลิส อีกทั้งอาเจะห์ในสุมาตรา ชาวมลายูในท้องถิ่นนี้ ไปมาหาสู่เกี่ยวดองเป็นญาติตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ชาวปาตานีที่อพยพไปอยู่มาเลเซียรวมแล้วหลายแสน เป็นใหญ่เป็นโตในมาเลเซียก็มากมาย อีกทั้งที่เป็นเจ้าขุนมูลนายก็มีนับไม่ถ้วน ยกตัวอย่างเช่น พระราชาธิบดีของมาเลเซีย ซึ่งเป็นสุลต่านเปอร์ลิสก็มีปู่และย่าเป็นชาวจะนะ สงขลา และพระราชินีก็เป็นเชื้อพระวงศ์กษัตริย์ปาตานี สำหรับพวกเขาแล้ว ปาตานีคือแผ่นดินของปู่ทวดของพวกเขา และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติพันธ์มลายูเป็นอย่างยิ่ง หากท่านถามชาวมาเลเซียว่า ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของมาเลเซีย มีหนังสืออะไรที่สวยงามที่สุด และที่น่าภูมิใจมากที่สุด คำตอบคือ หนังสือ Sejarah Patani (ประวัติศาสตร์ปาตานี) ในตอนที่มลายาจะได้รับเอกราชจากอังกฤษนั้น ชื่อที่เตรียมกันเพื่อตั้งชื่อประเทศคือ ลังกาสุกะ อันเป็นชื่อของปาตานีในอดีต มลายาและปาตานีจึงมีความสัมพันธ์อันแน้นแฟ้นอย่างยิ่ง สมาชิกพูโลเป็นพันเป็นชาวมาเลเซีย ผู้ก่อตั้งขบวนการกู้เอกราชบีอาร์เอ็น คือท่านอาจารย์อับดุลกะรีมก็เป็นชาวมาเลเซีย เช่นเดียวกับหัวหน้าขบวนการมุญาฮิดีนปาตานีก็เป็นชาวมาเลเซียเช่นเดียวกัน ชาวมลายูปาตานีที่ถือสัญชาติมาเลเซียและถือบัตรประชาชนไทย มีมากกว่า 280,000 คน

องค์การพูโลมีหน่วยจรยุทธหรือไม่?
องค์การพูโลมีรูปแบบการต่อสู้ที่ไม่ล้าสมัย แต่เนื่องจากพูโลไม่นิยมใช้ความรุนแรง จึงหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธถ้าไม่จำเป็น และประณามการก่อร้ายทุกรูปแบบ

องค์การพูโลเรียกค่าไถ่และรีดไถชาวบ้านจริงหรือไม่?
ชาวบ้านคือประชาชนของพูโล และเป็นพี่ป้าน้าอาของสมาชิกพูโล ประชาชนคือเรา และเราคือประชาชน เราไม่ใช่ขบวนการมาเฟีย หรือพวกยากูซ่า โจรห้าร้อย เรามีจรรยาบรรณ เรามีสถาบัน เรามีสภา เรามีโรงเรียน ท่านที่อ่านสื่อของไทยจะคิดเพียงว่า พูโลเป็นโจรที่นอนตัวสั่นใต้ต้นยาง มีไม่กี่คน แบกปืนไรเฟิล ออกรังควาญชาวบ้าน หากินไปวัน ๆ อันที่จริงขบวนการกู้เอกราชปาตานีนั้น ประกอบด้วยนักวิชาการระดับปริญญาเอกเป็นสิบ ๆ คน ระดับปริญญาโทเป็นร้อย มีที่เป็นศาสตราจารย์ มีที่เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาทุกระดับ และมีนักวิชาการอีกมากมาย

PANYOM คืออะไร?
ย่อมาจาก Patani National Youth Movement เป็นองค์กรของเยาวชนนักต่อสู้ เพื่อเอกราชของปาตานี

หน่วยอินตันฮีตัม(เพชรสีดำ)คืออะไร?
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติการในประเทศสยาม เพื่อลดความอันตรายของทหาร ตำรวจ และสายลับ และพิทักษ์ปกป้องประชาชนชาวมลายูปาตานี

JASA คืออะไร?
JASA (ญาซา) คือขบวนการกู้เอกราชเชิงจรยุทธที่ปฏิบัติการในปาตานีรายา ไม่ได้อยู่ภายใต้พูโลอย่างทีเข้าใจกัน และไม่ได้เกี่ยวข้องกับพูโลแต่อย่างใด นำโดยญุนดี อัชบาล และสหาย ซึ่งจบการศึกษาจากวิทยาลัยการทหารในตะวันออกกลาง และยุโรปตะวันออก เป็นขบวนการที่มีสามารถพิเศษในการเคลื่อนไหวและี่ปฏิบัติการ แตกต่างกับพูโลตรงที่ JASA มีเป้าหมายใช้ความรุนแีีรงเป็นหลัก เป็นขบวนการที่นำเทคนิคการต่อสู้เชิงพลีชีพมาใช้ ด้วยเหตุนี้จึงมีนโยบายขัดแย้งกับพูโล

หากประชาชนจะติดต่อกับพูโล หรือต้องการเป็นอาสาสมัครกู้เอกราชจะติดต่อได้อย่างไร?
กรุณาติดต่อกับสมาชิกพูโลในหมู่บ้านท่าน พวกเขาจะบอกรายละเอียดให้ท่านทราบ

Announcement & Statements

Latest News

Latest Articles

Special Report