Kejadian kematian pemuda 4 orang pada 25 Mac lalu di kampung 'Tok Chud' (Tung Yang Daeng/Patani) bukan acciden bahkan dirancang dan ia menunjukkan (sampai saat ini) bagaimana angkuhnya Siam dan betapa tak berperikemsknusianya pihak keamanan Siam serta bukti-bukti yang terlalu nyata seperti ini, Siam suatu negara yang tak menginginkan kedamaian.

Sudah tidak cukup lagi membuat bantahan terhadap aksi keganasan ini (sepertimana kejadian-kejadian yang sering kali dilakukannya pihak keamanan Siam), akantetapi keyakinan kita bahawa akan adanya sifat-sifat dari pihak keamanan Siam yang boleh membawa ke keberdamaian, masih jauh. Siam tak bimbang hal ini kerana mereka hati hitam tetapi kita sangat bimbang sebab rakyat Melayu Islam Patani selalu sengaja dijadikan mansa!

Pendekatan dengan Siam di saat-saat kritis seperti ini, adalah suatu tanda persoalan yang besar, alternatifnya kesedaran di kalangan pejuang sentiasa boleh mengulangkaji, penilaian dan pihak Siam sendiri masih banyak lagi perlu membuat latihan diri jika jika ada rasa ingin berdamai dengan ikhlas dalam keadaan yang mereka sangat rendah moral dan fahamnya, apa dia itu kedamaian, keamanan dan kekerasan yang sebenar.

Prinsip kita adalah ke arah realistis dan setiap perkara berdasarkan kejadian di lapangan.

Maka untuk apa berdamai sedangkan Siam sendiri selalu memandang penghuni di bawah jajahannya sebagai bukan manusia dan sentiasa memusnahkan Impian kedamaian!

Announcement & Statements

Latest News

Special Report