ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิด หรืออีโอดี เข้าเก็บกู้ “จรวดแสวงเครื่อง” ซึ่งเป็นวัตถุระเบิดชนิดใหม่ที่พบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริเวณคูน้ำกลางถนน พื้นที่ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมานั้น

Read more ...

กลุ่มมารา ปาตานี องค์กรตัวแทนของผู้เห็นต่างจากรัฐ 6 กลุ่มที่ร่วมโต๊ะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐบาลไทย ได้เข้าพบเลขาธิการโอไอซีแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา ระหว่างเยือนมาเลเซีย ตามที่ “ทีมข่าวอิศรา” รายงานเอาไว้ก่อนหน้านี้

Read more ...

Announcement & Statements

Latest News

Latest Articles

Special Report