พลตรีบรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในฐานะรองโฆษกคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (The Peace Dialogue Panel) แถลงคำชี้แจงของ พลเอกอักษรา เกิดผล

Read more ...

กระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มเดินหน้าแล้ว ภายหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินทางเยือนมาเลเซียเมื่อวันจันทร์ที่ 1 ธ.ค.57 และได้หารือเรื่องดังกล่าวกับ นายนาจิบ ราซัก นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

Read more ...

Announcement & Statements

Latest News

Latest Articles

Special Report