ฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าไม่เคยกดดันหรือขับไล่ครอบครัวแวมะนอ ออกจากโรงเรียนญิฮาดวิทยา หรือปอเนาะญิฮาด อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ที่ถูกศาลแพ่งสั่งริบที่ดิน ทั้งยังเตรียมแนวทางช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียน

Read more ...

แม้ห้วงปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นค่อนข้างถี่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ก็ต้องยอมรับว่าหากวัดกันเชิง “ปริมาณ” แล้ว

Read more ...

More Articles ...

Announcement & Statements

Latest News

Latest Articles

Special Report