1 - PULO bersyukur kepada Allah SWT di atas Pembebasan tersebut, kerana bagi PULO beliau adalah salah seorang tokoh yang pernah berjasa kepada umat Patani dan kepada PULO sacara khusus. 

2 - PULO menyeru kepada semua supaya berbaik sengka terhadap beliau dan memberi  peluang kepada beliau beristirahat bersama keluarga dan sahabat handainya, setelah berpisah dengan mereka selama 18 tahu.

3 - PULO mengucapkan terima kasih yang amat sangat kepada semua yang terlibat di dalam usaha Pembebasan beliau itu dan mengharapkan misi ini dapat diteruskan seterusnya kerana masih banyak lagi tahanan yang berada di dalam tahanan.

Badan Penerangan PULO

Announcement & Statements

Latest News

Special Report